Biografier

Christian Albrecht Jakhelln


Født: 31.12.1863
Død: 07.05.1945
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 1. suppleant Bodø, Narvik, Tromsø, Hammerfest, Vardø, Vadsø Konsul Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Konstutionskomiteen
Trådte inn for Ivarsson i 1923. Erstattet av Brandt 11.01.-13.03.1923.

Varamedlem i Universitets- og fagskolekomiteen
Møtte for Rye Holmboe 24.03.-08.05.1922.

Personalia:

Født 31.12.1863, Bodø.
Sønn av kjøpmann Carl Johan Jakhelln (1827-1902) og Anne Elise Nørregaard (1837-1913).

Utdanning og yrke:

Elev - Skole i Oslo
Reiste - Tyskland, England og Skottland (i to år)
Reiste - I Frankrike og Spania (1893-1895)

Arbeidet - I sin fars firma, Christian Jakhelln i Bodø (1879-1881)
Arbeidet - I sin fars firma, Christian Jakhelln i Bodø (1883-1890)
Opptatt - I sin fars firma, Christian Jakhelln i Bodø (fra 1890) (31. des. 1890)
Medinnehaver - Firmaet Christian Jakhelln (bankforretning, kull, salt, jernvarer, fisk, sild, alm. handelsforretning) (fra 1895)
Russisk visekonsul (1896-1917)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 ordfører Bodø bystyre
1901-04 medlem Bodø bystyre
1904-07 medlem Bodø bystyre
1908-1909 medlem Bodø bystyre
1907-1907 ordfører Bodø bystyre
1910- ordfører Bodø bystyre
1913-16 medlem Bodø bystyre
1918- medlem Bodø bystyre
1916-1917 ordfører Bodø bystyre
1919-22 ordfører Bodø bystyre
1922-25 medlem Bodø bystyre
1925-28 medlem Bodø bystyre
1928-31 medlem Bodø bystyre
1895-1898 medlem Bodø bystyre
Ukjent periode medlem Bodø formannskap (den meste tid av bystyreperiodene)
Ukjent periode varaordfører Bodø bystyre (i 7 1/2 år)

Offentlige verv:

Medlem - Den depart. komite om ekstraord. formuesbeskatning av 1919
Medlem - Skjønnskommisjonen for Tromsø bys utvidelse (1917)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Styret Bodø Handelsstandsforening
Formann - Styret Bodø Samlag (1895-1928)
Medlem - Styret Den norske Handelsstands Fellesforening (1902-1909)
Medlem - Styret Norges Byforbund (1916-1923)

Andre administrative verv:

Medlem - Forstanderskapet Bodø Sparebank
Medlem - Direksjonen Saltens Dampskibsselskap

Diverse:

Slektskap: Om hans far og farfar, se Lindstøl s. 433, jfr. også forannevnte C. W. Hartmann og etternevnte I. Lykke.