Biografier

Sigurd Iversen


Født: 27.07.1871
Død: 03.01.1943
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1925-27 2. suppleant Akershus fylke Disponent Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Sosialkomiteen
Trådte inn for Morell 05.03.1926. Erstattet av Opsand 14.06.-26.06.1926. Gikk ut for Færøvik i 1927 som følge av forandringer i regjeringens sammensetning.

Personalia:

Født 27.07.1871, Sarpsborg.
Sønn av kjøpmann Julius Iversen (1841-1880) og Julie Johannessen (1852-1937).

Utdanning og yrke:

Utdannet - Handelsmann

Drev - Agenturvirksomhet, Oslo (1895-1911)
Disponent - "Tidens Tegn" (1911-1928)
Disponent - Firmaet J. Olsens Enke, frøhandel og planteskoler, Ullern (fra 1928)
Kirkeverge - Ullern kirke (fra 1932)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1910-13 medlem Aker formannskap
1913-16 varaordfører Aker herredsstyre
1916-19 ordfører Aker herredsstyre
1919-22 ordfører Aker herredsstyre
1922-25 ordfører Aker herredsstyre
1925-28 ordfører Aker herredsstyre

Fylkespolitisk aktivitet:

1919-22: formann fylkestinget, Akershus.
1922-25: formann fylkestinget, Akershus.
1925-28: formann fylkestinget, Akershus.
1922-25: medlem fylkesutvalget, Akershus.
1925-28: medlem fylkesutvalget, Akershus.
1928-31: medlem fylkesutvalget, Akershus.

Offentlige verv:

M. fl. - Kommunale verv, Aker
Medlem - Akershus provianteringsråd
Medlem - Felleskomiteen for generalreguleringsplanen Oslo-Aker-Bærum
Medlem - Komiteen til å bedømme planene for sporveis- og forstadsbenenettet innen Oslo og Aker
Medlem - Komiteen om Husebyreguleringen av 1918
Medlem - Komiteen om Blindernkonkurransen av 1925
Medlem - Ullern menighetsråd
Formann - Akers utstillingskomite (1914)
Formann - Akers provianteringsråd (1914-1917)
Formann - Styret Akers Elektrisitetsverk (1921-1934)
Medlem - Styret Akershus elektrisitetsverk (fra 1922)
Medlem - Fylkesskattestyret, Akershus (fra 1923)
Nestformann - Styret Akers Elektrisitetsverk (1934-1936)
Formann - Styret Akers Elektrisitetsverk (fra 1936)

Verv i organisasjoner:

Formann - Norske Frøhandleres forening
Formann - Norske Planteskolers forening
Æresmedlem - Osloavisenes forening
Medlem - Norsk Herredsforbunds arbeidsutvalg
Formann - Norsk Herredsforbund (fra 1920)
Formann - Osloavisenes forening (1922-1929)

Andre administrative verv:

Formann - Styre eller representantskap for flere byggeselskaper i Aker
Medlem - Forstanderskapet Akers Sparebank (fra 1912)
Medlem - Styret A.s Akersbanene og Ekebergbanen (1927-1928)
Medlem - Akers Sparebanks direksjon (fra 1938)