Biografier

Christian Worm Sommerschild Hirsch


Født: 1831
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1874-78 3. representant Throndhjem og Levanger Overretssakfører
1880-82 1. representant Trondhjem og Levanger Overretssakfører
1889-91 2. representant Trondhjem og Levanger Assessor Høyre