Biografier

Fridtjov Otto Hegge


Født: 28.06.1868
Død: 13.09.1926
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1919-21 1. representant 4. Namdalen Sorenskriver Venstre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1919-21 Formann i Konstutionskomiteen
Formann fra 21.06.1920.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1919-21 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Varamedlem i Utenrikskomiteen
Møtte for Tveiten i 1921.

Personalia:

Født 28.06.1868, Trondheim.
Sønn av malermester Hans August Hegge (1827-1876) og Margrethe Harder (1825-1897).

Utdanning og yrke:

Student - Trondhjems katedralskole (1887)
Cand. jur. (1891)
Advokaturen (1901)

Tilforordnet dommer - Høyesterett
Sakførerfullmektig - Haugesund (1892)
Edsv. fullm. - Søndre Helgelands sorenskriveri (1893-1894)
Statsadvokatfullm. - Tromsø og Finnmarken (1894-1896)
Overrrettssakfører - Harstad (1896-1899)
Overrrettssakfører - Oslo (fra 1899) (fra juni 1899)
Ekstraord. assessor - Kristiania byrett (fra 1901) (fra 1. jan. 1901)
Kst. assessor (fra 1902) (senere kgl. utnevnt)
Statsadvokat (1911)
Sorenskriver - Namdalen sorenskriveri (fra 1913) (3. mai 1913)
Krigsdommer - 5. divisjon (fra 1918)
Lagmann - Gula- og Frostating lagdømme (1920-1926) (15. mai 1920)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1904-07 medlem Kristiania bystyre
1907-10 medlem Kristiania bystyre
1910-13 medlem Kristiania formannskap

Offentlige verv:

Formann - Verjerådet, Kristiania
Medlem - Fattiglovkomiteen av 1925

Verv i partier:

Aktiv - fra sin tidligste ungdom i det politiske arbeide
Formann - Trondenes venstreforening
Sekretær - Kristiania organiserte Venstre (1899-1900)
Formann - Venstre i Oslo (1908-1910)

Litteratur:

Utga - Lov om fattigvesenet med voldgiftskjennelser (1907)