Biografier

Jørgen Johannes Havig


Født: 31.07.1808
Død: 19.01.1883
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1839-41 4. representant Nordre Throndhjems Amt Lensmand
1845-47 3. representant Nordre Trondhjems Amt Gaardbruker, lensmand