Biografier

Anders Børresen Hasle


Født: 08.02.1868
Død: 14.11.1939
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1916-18 1. suppleant Larvik og Sandefjord Fabrikant Venstre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1916-18 Varamedlem i Toldkomiteen
Møtte for L. Næss høstsesjonen i 1917, 11.01-03.03 og fra 14.03 og ut sesjonen i 1918.

Personalia:

Født 08.02.1868, Hasle i Sandar.
Sønn av gårdbruker Lars Børresen Hasle (1806-1876) og Thorine Marie Tolfsdatter (1822-1897).

Utdanning og yrke:

Utlært - Skomaker
Styrmannseksamen (1888)

Drev - Trikotasjeforretning
Sjømann (fra 1886)
Styrmann (1890-1892)
Startet - Skomakerforretning (1893)
Eier - Sandefjord Skofabrik (fra 1908)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 medlem Sandefjord bystyre
1901-04 medlem Sandefjord bystyre
1904-07 ordfører Sandefjord bystyre
1907-10 medlem Sandefjord bystyre
1910-13 medlem Sandefjord bystyre
1913-16 medlem Sandefjord bystyre
1916-19 medlem Sandefjord bystyre
1919-22 medlem Sandefjord bystyre
1922-25 medlem Sandefjord bystyre
1925-28 medlem Sandefjord bystyre
1928-31 medlem Sandefjord bystyre
1931-34 medlem Sandefjord bystyre
1934-37 medlem Sandefjord bystyre
1937-1939 medlem Sandefjord bystyre (Tsd.)
Ukjent periode medlem Sandefjord formannskap (ca. 25 år)

Offentlige verv:

Medlem - Forliksrådet, Sandefjord
Innehatt - De fleste kommunale verv, Sandefjord
Medlem - Styret Sandefjords handelsgymnasium
Medlem - Sjøretten og handelsretten
Medlem - Styret gass- og elektrisitetsverket, Sandefjord
Medlem - Middelskolens forstanderskap, Sandefjord
Medlem - Menighetsrådet, Sandefjord

Verv i organisasjoner:

Medlem - Goodtemplarordenen (i 50 år)
Aktiv - Avholdsarbeidet og religiøst arbeide

Andre administrative verv:

Medlem - Styret Sandefjord Sparebank
Formann - Direksjonen Sandefjord Handelsbank
Medlem - Representantskapet Privatbanken i Sandefjord