Biografier

Carl Wilhelm Hartmann


Født: 03.07.1880
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1931-33 3. representant Notodden, Skien, Porsgrund, Brevik, Kragerø, Risør, Arendal, Grimstad Statsadvokat Venstre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1931-33 Medlem i Komiteen etter grunnlovens § 75, litr. f. og g. (Hemmelige protokoller.)
Nestformann i Protokollkomiteen

Personalia:

Født 03.07.1880, Kongsberg.
Sønn av stadslæge Carl Christian Andreas Hartmann (1852-1915) og Marie Sophie Sylow Thorne (1851-1939).

Utdanning og yrke:

Student - Kristiania katedralskole (1898)
Student - Med stipendium av det Mantheyske legat, prosess og strafferett, Paris (1901)
Cand. jur. (1902)

Edsv. fullm. - Byfogden i Bodø (1902-1904)
Aut. fullm. - Statsadvokaten for Nordland (1904-1907)
Fullm. - Riksadvokaten (1907-1911)
Politifullmektig - Oslo (1911-1916)
Kst. statsadvokat - Oslo (1916-1917)
Foreleser (vikar) - Forelesninger i straffeprosess, Universitetet i Oslo (1916) (vårsemesteret 1916)
Statsadvokat - Telemark og Aust-Agder (1917-1931)
Praktisk lærer - Strafferett og prosess, Universitetet i Oslo (1917) (vårsemesteret 1917)
Lagmann - Hålogaland (1931-1947) (fra 11. des. 1931, med bopel i Tromsø)
Ekstraord. dommer - Høyesterett (1933-1939) (fra 1. jan 1933-39, etter nærmere tilkallelse av justitarius)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1931- medlem Skien bystyre
1928-1930 ordfører Skien bystyre

Offentlige verv:

Medlem - Det depart. utvalg av 1920 til å utarbeide lov om læger og tannlæger m. m.
Medlem - Kontrollkomiteen Telemark fylkesasyl (1927-1931)

Litteratur:

Forfatter - Endel avhandlinger, vesentlig av strafferettslig innhold i juridiske tidsskrifter
Utga - Kommentar til løsgjengerloven (1908)

Diverse:

Slektskap: Han er bror av etternevnte og svoger av de nedennevnte C. A. Jakhelln og Ivar Lykke. Om hans morfar, prost S. W. Thorne, hans mors fetter, statsråd J. Thorne, og hans fars fettere, G. T. Baumann og J. A. Bonnevie, se Lindstøl s. 887, 62, 112.