Biografier

Tholf Grini


Født: 17.04.1868
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1910-12 1. representant Skien Overretssakfører Det Frisinnede Venstre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1910-12 Nestformann i Protokollkomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1910-12 Medlem i Komite ifølge Grundlovens § 75

Personalia:

Født 17.04.1868, Fyresdal.
Sønn av gaardbruker paa Grini i Gjerpen Asbjørn Knutsen Grini og Gard Vik.

Utdanning og yrke:

Student (1886)
Cand. jur. (1893)

Direktør - Skien-Telemarkens dampskibsselskap
Overretssakfører - Skien (fra 1893)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 ordfører Skien bystyre
1901-04 ordfører Skien bystyre
1909-1909 ordfører Skien bystyre
1912- ordfører Skien bystyre
Fra 1897 medlem Skien bystyre