Biografier

Albert Fredrik Eggen


Født: 29.09.1878
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1919-21 1. suppleant 3. Snaasen Amtsagronom Venstre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1919-21 Medlem i Militærkomiteen
Trådte inn for Aavtasmark 12.06.1919, ble overflyttet til næringskomité nr. 2 senere samme år, Rud trådte inn i hans sted. Trådte inn igjen 22.06.1921, for Aavatsmark.

Medlem i Næringskomite nr.2
Ble overført fra militærkomiteen i 1919, som følge av at J. J. Pedersen ikke ble gjenvalgt.

Personalia:

Født 29.09.1878, Østborg i Frol (Levanger landsogn).
Sønn av bonde, standardjunker Martin Gunerius Eggen (1839-1917) og Karen Bergitte Maritvold (1853-1882).

Utdanning og yrke:

Middelskoleeksamen (1896)
Eksamen - Mære landbruksskole (1898)
Eksamen - Norges landbrukshøyskole (1900)
Student - Med statsstipendium husdyrbruk og småbruksdrift i Danmark (1904)

Amtsagronom - Nordre Trondhjems amt (fra 1900) (fra 1. sept. 1900)
Gårdbruker - Forset i Stod (fra 1910) (kjøpte gården Forset, hvor han senere har bodd)
Landbrukssekretær - Nord-Trøndelag fylke (fra 1919)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1922-25 ordfører Stod herredsstyre
1937-45 ordfører Stod herredsstyre
Ukjent periode medlem Stod herredsstyre

Fylkespolitisk aktivitet:

1938-1938: formann fylkestinget, Nord-Trøndelag.

Offentlige verv:

Medlem - Komiteen Om teknisk bistand i landbruket (1918)
Medlem - Komiteen om bygdefolkets bruksrett i NordTrøndelags "umatrikulerte statsskoger" (1920)
Medlem - Komiteen om kraftforavgift (1932)
Medlem - Komiteen om småbruksdrift (1934)
Medlem - Beitekomiteen av 1935
Formann - Stod forliksråd (fra 1927)
Medlem - Felleskomiteen for organisasjon av melkeomsetningen (1929)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Representantskapet Selskapet for Norges Vel (fra 1926)
Medlem - Styret for Norske Melkeprodusenters Landsforbund (1927-1928)
Medlem - Styret Trøndelag Melkesentral (1930-1932)

Andre administrative verv:

Varaformann - Representantskapet for Norges Kreditforening for Land og Skogbruk i Oslo (fra 1936)