Biografier

Sara Stockfleth Christie


Født: 06.06.1859
Død: 11.10.1948
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1916-18 1. suppleant 3dje kreds, Baklandet Skolebestyrerinde Høyre
1919-21 1. suppleant 3dje kreds, Baklandet Skolebestyrerinde Høyre
1922-24 1. suppleant Trondhjem og Levanger Skolebestyrerinde Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1916-18 Varamedlem i Militærkomiteen
Møtte for Sæland fra 29.10-30.11.1917.

1919-21 Varamedlem i Universitets- og fagskolekomiteen
Møtte for Getz 17.11.-02.12.1919, 18.10.-15.12.1920 og 05.09.-01.10.1921.

1922-24 Medlem i Kirke- og skolekomiteen
Trådte inn for Nygaard 06.03.1923.

Varamedlem i Sosialkomiteen
Møtte for Klingenberg 18.03.-25.05.1922.

Personalia:

Født 06.06.1859, Trondheim.
Datter av politimester, senere byskriver i Trondheim Edvard Christie (1812-1896) og Anne Sophie Knagenhjelm (1821-1907).

Utdanning og yrke:

Studiereiser - Tyskland for å studere språk, litteratur og tegneundervisning (i 3 vintre 1880-81, 1886-87 og 1891)
Lærerinneeksamen - Folkeskolen (1879)
Studiereiser - Har studert undervisningsmetoder m. m. under kortere opphold i England, Tyskland, Finnland, Schweiz, Italia og Frankrike (1894-1912)

Sensor - Tysk skriftlig og tegning middelskoleeksamen
Lærerinne - Thora Storms pikeskole i Trondheim (1879-1895)
Opprettet - Frk. Christies skole (1895-1918) (egen 10-årig pikeskole. Med rett til å avholde middelskoleeksamen fra 1897)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1907-10 medlem Trondheim bystyre
1910-13 medlem Trondheim formannskap
1913-16 medlem Trondheim formannskap
1916-19 medlem Trondheim formannskap

Verv i partier:

Medlem - Høires Centralstyre (1913-1927)
Stiftet - Høirekvinners Landsforbund i (1925)
Formann - Høirekvinners Landsforbund (1925-1927)

Diverse:

Slektskap: Om tidligere representanter av navnet Christie, som alle er av hennes slekt, se Lindstøl s. 169-73.