Biografier

Erik Andreas Børresen


Født: 1785
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1827-29 3. representant Drammen Kjøbmand og skibsreder