Biografier

Samuel Severin Bætzmann


Født: 1800
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1854-56 3. representant Trondhjem og Levanger Politimester
1857-58 3. representant Throndhjem og Levanger Byfoged