Biografier

Hans Gabriel Nissen Buck


Født: 02.05.1848
Død: 21.05.1924
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1916-18 1. suppleant 2den kreds, Kalvskindet Distriktslæge Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1916-18 Varamedlem i Næringskomite nr.2
Møtte for Lykke 11.01-31.01.1918.

Personalia:

Født 02.05.1848, Sundnes i Innerøya.
Sønn av kaptein og overinspektør Jørgen Mandix Buck (1814-1878) og Fredrikke Gebhardine Nissen (1822-1902).

Utdanning og yrke:

Student (1867)
Cand. med. (1874)

Praktiserte - Medisin i Fredrikstad
Kommunelæge - Storelvdal
Læge - Anlegget Rørosbanen (1875) (med bopel, først i Storelvdal hvor han samtidig var kommunelæge, senere i Tynset)
Kommunelæge - Sparbu, Stod og Egge (fra 1878)
Underlæge - Ved Trondheims sykehus (1885)
Distriktslæge - Undal (Audnedal) (fra 1885)
Kst. distriktslæge - Trondenes (1895)
Distriktslæge - Levanger (1906)
Amtslæge - Nordre Trondhjems amt (1912)
Borgermester - Levanger (1922-1924) (Tsd)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Fra 1904 ordfører Harstad bystyre
1912- ordfører Levanger bystyre
1910-1911 varaordfører Levanger bystyre
1913-1914 ordfører Levanger bystyre
1915- varaordfører Levanger bystyre

Offentlige verv:

Overformynder - Harstad
Medlem - En rekke kommunale komiteer m.m.
Formann - Byggekomiteen, Levanger
Medlem - Styret for Levangers elektrisitetsverk
Medlem - Havnestyret, Levanger
Overformynder - Levanger

Verv i partier:

Formann - Tromsø amts konservative forening

Verv i organisasjoner:

Medlem - Styret for stedets konservative avis
Formann - Styret for lægeforeningen i Tromsø amt
Medlem - Styret for lægeforeningen i Nordre Trondhjems amt (delvis formann)
Medlem - Styret for lægeforeningen i Tromsø amt (1896-1907)

Andre administrative verv:

Viseformann - Haalogalands Dampskibselskab
Medlem - Direksjonen for Trondenes Sparebank