Biografier

Jacob Krog Borch


Født: 1813
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1851-53 2. representant Drammen Kjøbmand, trælasthandler, skibsreder, fabrikeier
1854-56 2. representant Drammen Kjøbmand, trælasthandler, skibsreder, fabrikeier
1859-61 1. representant Drammen Kjøbmand, trælasthandler, skibsreder, fabrikeier
1865-67 2. representant Drammen Kjøbmand, skipsreder, fabrikeier, trælasthandler
1877-79 1. representant Drammen Kjøbmand, trælasthandler, skibsreder, fabrikeier