Biografier

Johan Henrik Bollmann


Født: 01.09.1868
Død: 22.10.1945
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 1. suppleant Bergen Skibsmegler Det Frisinnede Venstre
1928-30 5. representant Bergen Skibsmegler Det Frisinnede Venstre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Varamedlem i Finanskomiteen (av 1922)
Varamedlem i Næringskomite nr.2
Møtte for J. E. Mowinckel 26.05-10.07 og 06.11.-08.11.1923, fra 22.02.-08.03.1924 og fra 29.07 og ut sesjonen i 1924.

1928-30 Nestformann i Post- og telegrafkomiteen
Erstattet av Færøvik 04.02.-09.02.1928 og fra 24.05 og ut sesjonen i 1929. Nestformann i 1930.

Medlem i Veikomiteen
Kom som forsterkning i 1928, ved behandling av Fredrikshavnruten.

Personalia:

Født 01.09.1868, Bergen.
Sønn av kjøpmann Johan Henrik Bollmann (1836-1876) og Maren Jensine Prøys (1835-1873).

Utdanning og yrke:

Student - Priv. (1886)

Volontør - Skipsreder- og skipsmeglerfirmaet Ths. Svanøe i Bergen (1885-1900)
Lærer - Bergens tekn. aftenskole (1888-1900)
Overtok og drev - Ths. Svanøe i eget navn (1900-1925)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 medlem Bergen bystyre
1913-16 medlem Bergen bystyre

Offentlige verv:

Medlem - Styret for Det Hanseatiske Museum
Medlem - Ettersynskomiteen ved Norges Banks avdeling i Bergen (fra 1907)

Verv i partier:

Medlem - Frisindede Venstres hovedstyre
Formann - Frisindede Venstre i Bergen (1909-1911)
Formann - Frisindede Venstre i Bergen (1927-1928)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Styret i Bergens Skibsmeglerforening (medlem i 10 år)
Formann - Bergens Skibsmeglerforening (formann i 2 år)
Medlem - Hovedstyret for Norsk Skibsmeglerforbund
Medlem - Den Nationale Scenes representantskap
Medlem - Styret for musikkselskapet Harmonien
Opprettet - Et legat til minne om sine foreldre til fordel for foreldreløse barn av Bergens handelsstand (1917)

Andre administrative verv:

Medlem - Styre eller representantskap i flere forsikringsselskaper og industrielle bedrifter
Formann - Bergens Sparebanks forstanderskap (fra 1934)

Litteratur:

Utga - "Slegten Bollmann i Bergen" (1926)