Biografier

Arne Arnesen


Født: 28.07.1847
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1900-03 1. suppleant Kristiansund Grosserer, bankbestyrer Venstre
1904-06 1. representant Kristiansund Grosserer, bankbestyrer Venstre
1907-09 1. suppleant Kristiansund (Merk: Møtte som varamann i 1907. Innkalt igjen i 1908, men døde ved ankomst Kristiania 8.juni) Grosserer, bankbestyrer Venstre
Fagkomiteer
Periode Komite
1900-03 Medlem i Toldkomiteen
1904-06 Medlem i Budgetkomiteen
L. Aas trådte inn 3 ganger i 1904-1906

1907-09 Medlem i Næringskomite nr.2
Trådte inn for Fasting i 1907.

Personalia:

Født 28.07.1847, Myklebust i Uskedal i Kvinnherred.
Sønn av gaardbruker og landhandler Jens Arnesen og Sella Gjertdatter Myklebust.

Utdanning og yrke:

Handelsbetjent - Hos sin far
Drev - Egen forretning Bergen
Direktør - Kreditbanken
Ansat - Edv. Griegs forretning i Bergen (fra 1865)
Drev - Kjøbmands-, sild- og fiskeforretning i Kristiansund (fra 1877)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Ukjent periode medlem Kristiansund bystyre (i 22 aar)
Ukjent periode medlem Kristiansund formannskap (i 15 aar)
Ukjent periode ordfører Kristiansund bystyre

Offentlige verv:

Indehadde - Desuten mange kommunale hverv, (Kristiansund?)
Suppleant - Norges banks avdeling (fra 1893)
Medlem - Bestyrelsen Norges bank (fra 1898)

Andre administrative verv:

Medlem - Fiskeriselskapets direktion (i 25 aar)