Biografier

Søren Jørgensen Aandahl


Født: 1802
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1842-44 1. representant Romsdals Amt Gaardbruker
1851-53 1. representant Romsdals Amt Gaardbruker
1854-56 4. representant Romsdals Amt Gaardbruker
1857-58 3. representant Romsdals Amt Gaardbruker