Representanter og suppleanter i perioden 1969-73 (KrF)

 

Kilde: Politikerarkivet 1945-d.d. ved NSD | Vilkår for bruk av data | Utlevering av data