Biografier

Hans Johan Sollie


Født: 13.06.1885
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1934-36 4. representant Holmestrand, Horten, Tønsberg, Sandefjord, Larvik Bokhandler Høyre
1937-45 1. suppleant Holmestrand, Horten, Tønsberg, Sandefjord, Larvik Bokhandler Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1934-36 Sekretær i Komiteen etter grunnlovens § 75, litr. f. og g. (Hemmelige protokoller.)
Medlem i Protokollkomiteen
1937-45 Varamedlem i Kirke- og skolekomiteen
Møtte for Meyer i september og november 1945.

Personalia:

Født 13.06.1885, Ålesund.
Sønn av overlærer Paul Sollie (1852-1919) og Dorothea Torgersen (1860-1949).

Utdanning og yrke:

Student - Fredrikshald off. skole (1903)
Utdannet - Bokhandler i H. Aschehoug & Co.s forretning i Oslo (1903-1905)
Utdannet - Bokhandler i Gudbrandsdalens Bokhandel, Ringebu (1905)
Utdannet - Bokhandler hos Erik Qvist, Oslo (1905-1908)

Arbeidet - "Verdens Gang"
Bokhandler - Egen forretning i Horten (fra 1908)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1913-16 medlem Horten formannskap
1916-19 medlem Horten formannskap
1919-22 ordfører Horten bystyre
1922-25 ordfører Horten bystyre
1925-28 ordfører Horten bystyre
1928-31 ordfører Horten bystyre
1931-34 ordfører Horten bystyre
1934-37 ordfører Horten bystyre
1937-1940 ordfører Horten bystyre
1945 ordfører Horten bystyre

Offentlige verv:

Formann/medlem - En rekke kommunale komiteer, Horten
Medlem - Ferjekomiteen Horten-Moss av 1928
Sekretær - Ferjekomiteen Horten-Moss av 1928
Formann - Styret den kommunale kinematograf (1918-1940)
Medlem - Lierasylets økonomiske nemnd for Vestfoldbyene (fra 1925)
Medlem - Tilsynskommisjonen Vestfoldbanen (1930-1933)
Formann - Lierasylets økonomiske nemnd for Vestfoldbyene (1937-1945)
Formann - Styret den kommunale kinematograf (1945)

Verv i organisasjoner:

Formann - Hortens skiklubb
Formann - Hortens skøyteklubb
Formann - Flere private foreninger, Horten
Medlem - Styret Kommunale Kinematografers Landsforbund (til 1940) (-1-1940)
Formann - Hortens Handelsstands Forening (1912-1918)
Medlem - Norges Byforbunds styre (fra 1935)
Formann - Vestfold Byforbund (1936-1940)
Medlem - Styret Kommunale Kinematografers Landsforbund (1945-1946)
Formann - Vestfold Byforbund (1945-1946)

Andre administrative verv:

Medlem - Bladaktieselskapet "Gjengangerens" direksjon (1921-1945)
Medlem - Direksjonen Horten og Omegns Privatbank (fra 1939)

Litteratur:

Skrev - I forskjellige aviser

Diverse:

Slektskap: Han er brorsønn av forannevnte.