Biografier

Otto Georg Jahn Reimers


Født: 27.11.1867
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 3. representant Rogaland fylke Gårdbruker Senterpartiet
1928-30 5. representant Rogaland fylke Gårdbruker Senterpartiet
1931-33 5. representant Rogaland fylke Gårdbruker Senterpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Komiteen etter grunnlovens § 75, litr. f. og g. (Hemmelige protokoller.)
Medlem i Protokollkomiteen
Erstattet av Søyland 01.07.-02.08.1922.

1928-30 Medlem i Universitets- og fagskolekomiteen
Erstattet av Steinsnes 07.02.-10.02.1928 og 08.04.-14.04.1929.

1931-33 Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Permisjon i 1933, Maastad trådte inn i hans sted.

Personalia:

Født 27.11.1867, Bergen.
Sønn av bakermester Bastian Reimers (1838-1929) og Maren Møller Jahn (1844-1924).

Utdanning og yrke:

Elev - Den Tankske middelskole i Bergen
Hospiterende elev - Bergens tekniske skole
Elev - Stend landbruksskole (1886-1888)

Arbeidet - Praktisk jordbruk i Søndhordland (fra 1884)
Praktiserte - Jordbruk og meieri i Danmark (1889-1890)
Agronom - Halsnøy kloster (1890-1892)
Gårdbruker - Førland i Vikedal (1892-1922) (som han opparbeidet fra 40 til 60 mål dyrket jord og i 1922 overdro til sin sønn)
Ansatt - Norges Kjøtt- og Fleskesentrals kontor, Oslo (fra 1935)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1907-10 varaordfører Vikedal herredsstyre
1910-13 ordfører Vikedal herredsstyre
1913-16 ordfører Vikedal herredsstyre
Fra 1897 medlem Vikedal herredsstyre

Offentlige verv:

Formann - Skolestyret, Vikedal (i 2 perioder)
Innehadde - De vanlige kommunale tillitsverv, Vikedal
Medlem - Styret Stavanger Amts Landhusholdningsselskap (i 15 år)
Varamann - Høifjellskommisjonen (fra 1914)
Medlem - Høifjellskommisjonen (1920-1940)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Norges Bondelags landsstyre (1919-1933)

Diverse:

Slektskap: Om hans svigerfar, Niels Juel, og hans fars fetter, høyesterettsassessor Reimers, se Lindstøl s. 459 og 706.