Biografier

Hroar Olsen


Født: 30.04.1859
Død: 26.08.1941
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1919-21 1. representant 3dje kreds, Kalfaret Stiftamtmand Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1919-21 Formann i Jernbanekomiteen
Erstattet av Huun 02.-12.04.1919 og 11.-20.04.1921.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1919-21 Medlem i Fullmaktskomiteen
Trådte inn for Michelet 21.06.1920.

Medlem i Valgkomiteen

Personalia:

Født 30.04.1859, Trondheim.
Sønn av kaptein i marinen Hjalmar Olsen (1823-1875) og Benedicte Knudtzon (1823-1890).

Utdanning og yrke:

Studerte - Kunsthistorie hjemme og ved reiser i utlandet
Student - Trondhjems katedralskole (1877)
Cand. jur. (1882)

Ekstraskriver - Indredepartementet (1883)
Kst. amtmann - Smålenenes amt (1888-1889)
Ekspedisjonssekretær - Indredepartementet (1890)
Amtmann - Søndre Bergenhus amt (1898)
Stiftsamtmann - Bergen (fra 1907)
Amtmann (fylkesmann) - Akershus (1918) (23. nov. 1918)
Amtmann (fylkesmann) - Oslo (1924-1930) (1. jan. 1924)

Offentlige verv:

Viseformann - Hovedkomiteen for motarbeidelse av omstreifervesenet (omstreifermisjonen)
Formann - Komiteen om forstvesenets administrasjon av 1890
Medlem - Komiteen om statens revisjonsvesen (1896)
Medlem - Komiteen om regjeringsbygningen (1897)
Medlem - Komiteen om fiskeadministrasjonen (1899)
Medlem - Komiteen om veilovgivningen (1905)
Medlem - Komiteen om landslott (1919)
Medlem - Telegrafvesenets sparekomite (1921)
Medlem - Komiteen om Oslo og Akers politi (1926)
Formann - Poulsen-utvalget (1927)
Medlem - Gjeldskommisjonen av 1928
Formann - Styret Akershus Elektrisitetsverk
Formann - Tilsynskomiteen Eidsvollsbygningen
Formann - Forstanderskapet Vinterlandbruksskolen
Medlem - Riksforsikringsanstaltens styre (1895-1918)
Deltok - I undersøkelsene av sjøgrensen mellom Norge og Sverige i Iddefjorden (1897)
Formann - Administrasjonen Hypotekbankens lånekontor i Bergen (1901-1918)
Medlem - Styret Søndre Bergenhus amts og Bergens bys Landhusholdningsselskab (1902-1919)
Medlem - Styret Vestlandske Kunstindustrimuseum (1902-1919)(som Kirkedepartementets representant)
Medlem - Komiteen om Håkonshallens utsmykning (1911-1915)(som Kirkedepartementets representant)
Kretsmeglingsmann - Vestlandet (1916-1918)
Medlem - Den antikvariske Bygningsnevnd (fra 1921)
Formann - Folkemuseets Råd (1921-1935)
Varamann - Norges Hypotekbanks direksjon (1925-1938)
Medlem - Den nordiske konferanse om konvensjon om gjensidig understøttelse av trengende (1927)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Bergens Kunstforenings styre
Visepreses - Selsk. f. d. norske Fiskeriers Fremme (1902)
Medlem - Styret Bergens Skogselskap (1902-1918)
Medlem - Styret Myrselskapet (1903-1905)
Preses - Selsk. f. d. norske Fiskeriers Fremme (1903-1907)
Preses - Motorutstillingen Bergen (1907)
Preses - Landbruksutstillingen Bergen (1910)
Medstifter - Nordiske administrative Forbund (1918)
Formann - Det norske styre Nordiske administrative Forbund (1918-1929)
Formann - Foreningen for Grafisk Kunst (1928-1935)
Formann - Styret Norges Hypotekforening for Næringslivet (fra 1929)

Andre administrative verv:

Medlem - Bergens Sparebanks forstanderskap (1902-1919)
Ordfører - Bergens Sparebanks forstanderskap (1903-1904)
Formann - Styret Gyldendal, Norsk Forlag (fra 1922)

Litteratur:

Art. forf. - Avhandlinger, dels av administrativ-juridisk og dels av kulturhistorisk innhold
Levert - Rapporter (på fransk) om norsk arbeiderlovgivning og sosial-lovgivning til kongresser i Antwerpen (1892) (og i 1894)
Utga - "Italienske vårdager" (1932)

Diverse:

Slektskap: Om hans oldefar, H. C. Knudtzon, hans farfar, byfoged A. S. Olsen og hans farbrødre, sorenskriverne Rolf og Thv. Olsen, se Lindstøl s. 491, 662, 668-69.