Biografier

Daniel Martens Huun


Født: 12.04.1879
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1919-21 1. suppleant 3dje kreds, Kalfaret Konsul Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1919-21 Varamedlem i Jernbanekomiteen
Møtte for Hroar Olsen 02.-12.04.1919 og 11.-20.04.1921.

Personalia:

Født 12.04.1879, Bergen.
Sønn av verkseier Christopher Faye Huun (1848-1919) og Lucie Martens (1854-1938).

Utdanning og yrke:

Student - Technische Hochschule i Charlottenburg
Eksamen - Bergens tekniske skole (1898)

Eier - Huun-Laksevaag Boligbygg med datterselskaper m. m.
Maskinkonstruktør - Forskjellige verksteder (til 1903)
Medeier - Laksevaag Verk (1903-1920)
Eneeier - Laksevaag Verk og Damsgaards Jernstøperier (fra 1920)
Finsk konsul - Bergen (fra 1920)
Deltok - Ishavsfangst med norsk-arktisk ekspedisjon til Vest-Isen og Aust-Grønland (1938)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1913-16 medlem Bergen formannskap
1916-19 medlem Bergen bystyre

Offentlige verv:

Medlem - Depart. fortsettelses- og fagskolekomite av 1919
Initiativtaker - Opprettelsen av Bergens forskoler for håndverks- og industrilærlinger
Medlem - Innstillingsnemnden for Statens opplæringsfond
Reiste - I Balkanlandene (Bulgaria, Serbia og Tyrkia) etter oppdrag av Utenriksdepartementet (1910)(undersøkte betingelsene for salg av visse industriprodukter)
Formann - Forstanderskapet Bergens forskoler for håndverks- og industrilærlinger (fra 1917)
Viseformann - Tekniske voldgiftsrett for Vestlandet (fra 1923)
Medlem - Yrkesopplæringsrådet (fra 1933)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Styret Bergens Haandverks og Industriforening (i 10 år)
Formann - Bergens kolonihager (grunnlagt av Bergens Arbeidsfylking)
Medlem - Bergens handelskammer (fra 1915)
Formann - Styret Bergens Haandverks og Industriforening (1916-1918)
Medlem - Norges Industriforbunds hovedstyre (1916-1918)
Formann - Styret Bergens Haandverks og Industriforening (1920)
Formann - Bergens Arbeidsfylking (fra 1933)

Andre administrative verv:

Medlem (Teknisk sakkyndig) - Direksjonen flere utenlandske industriselskaper
Medlem - Komiteen for Norges deltagelse i Barcelonautstillingen (1929)

Diverse:

Kaptein Den finske arme (-) (utnevnt under den finsk-russiske krigen)
Deltok Frivillig i den finsk-russiske krig (1940-)