Biografier

Bernt Evinius Beruldsen Hovdan


Født: 11.04.1875
Død: 15.06.1933
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1916-18 1. representant Bodø og Narvik Byfoged Venstre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1916-18 Medlem i Jernbanekomiteen
Trådte inn for O. Amundsen i 1917.

Nestformann i Justiskomite nr. 2
Nestformann i 1916. Ble overført til jernbanekomiteen i 1917, N. Berg trådte inn i hans sted.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1916-18 Sekretær i Om midlertidig avgift av skipstonnasje m.m.

Personalia:

Født 11.04.1875, Saltbonestangen i Dypvåg.
Sønn av skipsfører Anders Beruldsen (1849-1882) og Andrea Lena Nielsen (1851-1915).

Utdanning og yrke:

Student - Gundersens skole i Oslo (1893)
Cand. jur. (1897)

Lærervikar - Dypvåg (1893)
Lærervikar - Dypvåg (1895-1896) (skoleåret 95-96)
Sakførerfullmektig - Voss (1897-1898)
Ansatt - Riksforsikringsanstalten (1898-1899)
Sakførerfullmektig - Oslo (1899)
Kst. politiassistent - Skien (1900-1901)
Politifullmektig - Senja og Steigen (Narvik) (fra 1901) (fra okt)
Magistrat - Narvik (fra 1902)
Politimester - Narvik (1910)
Politimester - Gudbrandsdalen (1913) (utnevnt, men ble samme år byfoged i Narvik)
Byfoged - Narvik (1913) (fra sept)
Sorenskriver - Steigen (fra 1918) (1. febr. 1918)
Midlertidig kst. assessor - Høyesterett (fra 1925) (4. sept. 1925)
Sorenskriver - Ringerike (1926-1933) (15. jan. 1926)
Ekstraord. dommer (1927-1931) (etter særskilt innkallelse)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1919-22 medlem Narvik bystyre

Offentlige verv:

Innehadde - En rekke kommunale verv, Narvik
Formann - Havnestyre, Narvik
Formann - Fattigstyre, Narvik
Formann - Ligningsnemnd, Narvik
Formann - Kirketilsyn, Narvik
Medlem - Ofotbanens tilsynskomite
Medlem - Nordland fylkes jernbanekomite (1920-1922)

Andre administrative verv:

Formann - Ofotens Banks representantskap (1904-1916)

Litteratur:

Utga - Med lektor E. Blix: "Festskrift til Narviks 25-års jubileum 29. mai 1926"