Biografier

Peter Ørger Pedersen Syltebø


Født: 05.08.1883
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1934-36 6. representant Møre fylke Gårdbruker Venstre
1937-45 4. representant Møre og Romsdal fylke Gårdbruker Venstre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1934-36 Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
Erstattet av Strømme 12.03.-16.03.1935, av K.O. Strand 14.06.-18.06.1935 og av Marøy 09.06.-13.06.1936.

1937-45 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Medlem i Helsekomiteen
Kom som forsterkning i 1938, ved behandling av fondslovene.

Medlem i Sosialkomiteen
Kom som forsterkning i 1937, ved behandling av alderstrygden.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1937-45 Medlem i Ang. Forsyningsdepartementets virksomhet

Personalia:

Født 05.08.1883, Syltebø i Tresfjord.
Sønn av gardbrukar Peder Johnsen Syltebø (1843-1941) og Guro Helset (1848-1909).

Utdanning og yrke:

Elev - Folkeskulen
Elev - Eit kurs ved Romsdals amtsskule (1900-1901)
Elev - Eit kurs ved Treiders handelsskule i Oslo (1902-1903)

Arbeidet - Handelsforretning i Tresfjord (1903-1909)
Gardbrukar - Øvstedal i Tresfjord (fra 1909)
Revisor - Vestnes Sparebank (fra 1909)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1913-16 medlem Tresfjord herredsstyre
1916-19 medlem Tresfjord herredsstyre
1919-22 ordfører Tresfjord herredsstyre
1922-25 ordfører Tresfjord herredsstyre
1925-28 ordfører Tresfjord herredsstyre
1928-31 ordfører Tresfjord herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Nemnda om betre fagundervisning for fiskarar av 1936
Medlem - Utvalet statsrealskulen for Møre og Romsdal av 1946
Medlem - Nemnda for samordning av skuleverket av 1947
Medlem - Yrkesopplæringsnemnda for Møre og Romsdal
Medlem - Jernbanenemnda for Møre og Romsdal
Medlem - Representantskapet Tafjord Kraftselskap (1917-1924)
Medlem - Fylkesskulestyret, Møre og Romsdal (fra 1924)
Medlem - Styret Tafjord Kraftselskap (1924-1943)(til febr. 1943)
Medlem - Avviklingsstyret, oppnemnd av Norges Bank, Molde og Romsdal Sparebank (1928-1935)
Formann - Fylkesskulestyret, Møre og Romsdal (1930-1942)(til juli 1942)
Medlem - Hovudstyret Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen (fra 1936)
Formann - Fylkesskulestyret, Møre og Romsdal (fra 1945)(fra mai 1945)
Medlem - Styret Tafjord Kraftselskap (fra 1945)(fra mai 1945)
Varamann - Norges Banks representantskap (fra 1945)

Verv i partier:

Varaformann - Møre fylkes vinstrelag
Formann - Romsdal vinstrelag (1934-1939)

Verv i organisasjoner:

Varaformann - Styret Møre Felleskjøp (1928-1935)

Andre administrative verv:

Formann - Forstandarskapet Vestnes Sparebank
Medlem - Representantskapet Romsdals Fellesbank A.s (1928-1936)

Diverse:

Slektskap: Han er værbror til førnemnde K. J. Nerheim.