Biografier

Christian Lange Rolfsen


Født: 06.11.1864
Død: 21.01.1934
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1910-12 1. representant Fredrikstad Høiesteretsadvokat Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1910-12 Nestformann i Justiskomiteen

Medlemskap i delegasjoner:

Deltok - Den interparlamentariske kongress i Genéve, 1911.
Deltok - Den interparlamentariske kongress i Brüssel, 1910.
Deltok - Den interparlamentariske kongress i København, 1912.
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Justis- og politidepartementet 30.05.1923 - 24.07.1924

Personalia:

Født 06.11.1864, Drammen.
Sønn av sorenskriver Ole Ambrosius Rolfsen (1826-1906) og Ellen Ovidia Lange (1841-1878).

Utdanning og yrke:

Student - Drammen (1883)
Cand. jur. (1888)
Studerte - Fransk rett i Frankrike (1895)
Advokaturen (1896)
Studerte - Den nye østerrikske rettergangsmåte i anledning av de nye sivilprosesslover, Wien (1911) (sammen med to medlemmer av Stortingets justiskomite)

Fullmektig - Sakfører H. Berg i Elverum (1888-1889)
Edsv. fullmektig - Sorenskriveren i Tune (1889-1892)
Kst. sorenskriver - Tune (1892-1894)
Sakfører - Overtok C. Mordts sakførerforretning i Fredrikstad (fra 1895) (fra 1. mars 1895)
Advokat - Fredrikstad (1896-1912)
Kst. byfoged - Drammen (fra 1912) (fra 23. des. 1912 og utnevnt til dette embete 15. febr. 1918)
Ekstraord. assessor - Høyesterett (1921)
Lagmann - Borgarting og Agder lagdømme (1923) (fra 16. febr. 1923)
Lagmann - Borgarting og Agder lagdømme (fra 1924) (fra 25. juli 1924)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1901-04 medlem Fredrikstad bystyre
1904-07 ordfører Fredrikstad bystyre
1907-10 ordfører Fredrikstad bystyre
1910-1912 medlem Fredrikstad bystyre

Offentlige verv:

Formann - Styret Buskerud skolehjem
Formann - Verjerådet, Fredrikstad (1902-1904)
Formann - Byggekomiteen Buskerud skolehjem (1917-1921)
Formann - Tilsynsrådet Landsfengslet for kvinner (1932-1934)

Verv i organisasjoner:

Kasserer - Vestre og Nedre Borgesyssel prostiers enkekasse (1898-1912)

Andre administrative verv:

Ordfører - Representantskapet for Fredrikstad Spareskillingsbank (1906-1909)
Formann - Likvidasjonskomiteen Fredrikstad Handelsbank (1908)
Formann - Kontrollkomiteen Norske Liv (1926-1934)