Biografier

Johan Hoff Ellingsen


Født: 10.06.1875
Død: 30.04.1948
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1919-21 1. representant 4. Nordre Salten Gaardbruker Venstre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1919-21 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1919)
Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
Kom som forsterkning i 1921, ved behandling av lån til fullførelse av Skar kraftanlegg m.v.

Personalia:

Født 10.06.1875, Fitje i Hamarøy.
Sønn av handelsmann, fisker og gårdbruker John Bernhard Ellingsen (1850-1915) og Maren Lund (1855-1930).

Utdanning og yrke:

Elev - Folkeskolen
Elev - Handelskursus (6 mndrs)

Gjeldsmeglingsmann - Hamarøy
Ansatt - Sin fars forretning (1893-1896)
Drev - Forretning i fisk og fiskeprodukter samt landhandel i Skrova i Lofoten (1897-1906)
Tilsynsmann - R. F. A. (1902-1910)
Gårdbruker - Fitje ???? (fra 1907) (drev farsgården)
Poståpner og dampskipsekspeditør (fra 1915)
Fiskeriinspektør - Nordland og Troms fylker (1922-1943) (avskjediget av de daværende myndigheter i aug. 1943)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1901-04 medlem Hamarøy herredsstyre
1904-07 medlem Hamarøy herredsstyre
1910-13 ordfører Hamarøy herredsstyre
1913-16 ordfører Hamarøy herredsstyre
1916-19 ordfører Hamarøy herredsstyre
1934-37 medlem Hamarøy herredsstyre
1937-45 medlem Hamarøy herredsstyre

Fylkespolitisk aktivitet:

Ukjent periode: medlem fylkesstyret, Nordland (i 3 år).
Ukjent periode: medlem fylkesutvalget, Nordland (i 6 år).

Offentlige verv:

Formann - Ligningsnemnda, Hamarøy (i 7 år)
Formann - Fattigstyret, Hamarøy (i 3 år)
Formann - Kretssykekassens styre, Hamarøy (i 3 år)
Formann - Det stedlige fabrikktilsyn
Medlem - Fylkesveistyret, Nordland
Medlem - Fylkeskomiteen for bygning av nytt sykehus i Bodø
Takstmann - Hypotekbanken
Formann - Alderstrygdnemnda
Medlem - Den sivile forsvarskommisjon av 1920
Medlem - Den depart. agnforsyningskomite av 1918
Formann - Bløggingskt. av 1931
Nestformann - Alderstrygdnemnda (fra 1938)
Formann - Prisaukenemnda for Steigen sorenskriveri (fra 1943)

Andre administrative verv:

Medlem - Styret for A.s Hamarøy Telefonselskap

Diverse:

Slektskap: Han er av samme slekt som C. M. Ellingsen (se Lindstøl s. 212).