Biografier

Per Larssen


Født: 11.06.1881
Død: 21.10.1947
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Departementet for utenrikske saker, handel, sjøfart og industri 12.05.1931 - 13.03.1932

Personalia:

Født 11.06.1881, Ofoten.
Sønn av gårdbruker Lorentz Nicolay Larssen (1843-1909) og Karoline Robertine Hansen Hansen (1846-1934).

Utdanning og yrke:

Studiereiser - England, Frankrike, Tyskland, Østerrike, Holland, U.S.A.
Eksamen - Trondhjems tekn. læreanstalt på ingeniørlinjen (1903)
Studerte - Tekn. høyskole i Dresden (1909) (og høsten 1911)
Diplomingeniør - Tekn. høyskole i Dresden (1912)
Dr.ing. - Tekn. høyskole i Dresden (1924)

Assistentingeniør - Narvik havnevesen (1903-1904)
Stadsingeniør - Vardø, til like bestyrer av byens tekn. aftenskole og amtskonduktør i Finnmark (fra 1905)
Arbeidet - Stålverk, og vannbygnings- og jernbetonganlegg i Tyskland (1907-1908)
Stadsingeniør og driftsbestyrer - Hamar (1910-1914)
Stads- og havneingeniør - Arendal (1914-1917)
Ingeniør - Glomfjord (1916-1918)
Direktør - Norges oplysningskontor for næringsveiene (1918-1926)
Direktør - Rikstrygdeverket (1928-1931)
Direktør - Rikstrygdeverket (1932-1937)
Kst. havnedirektør (1937-1940)
Havnedirektør (fra 1940)

Offentlige verv:

Formann - Rådet for anvendt videnskap (1918-1922)
Formann - Komiteen om riksdirektoratenes administrative stilling (1922)
Medlem - Depart. komite om de vitenskapelige forskningsfond (1922)
Medlem - Riokommisjonen (1922-1924)

Andre administrative verv:

Formann - Hamar, Vang og Furnes komm. Kraftselskap (1912-1914)
Styreformann - Norges varemesse (1918-1922)
Medlem - Den norske Ingeniørforenings socialkomite (1925-1927)

Litteratur:

Skrev - Artikler i Teknisk Ukeblad