Biografier

Nils Martinsen Kverneland


Født: 19.10.1878
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1925-27 4. representant Rogaland fylke Gårdbruker og landbruksskolebestyrer Senterpartiet
1928-30 2. representant Rogaland fylke Gårdbruker og landbruksskolebestyrer Senterpartiet
1931-33 2. representant Rogaland fylke Gårdbruker og landbruksskolebestyrer Senterpartiet
1934-36 2. representant Rogaland fylke Landbruksskolebestyrer Senterpartiet
1937-45 3. representant Rogaland fylke Landbruksskolebestyrer Senterpartiet
Medlemskap i presidentskapet
Periode Embete
1945- President Lagtinget

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Toldkomiteen
1928-30 Medlem i Næringskomite nr.1
1931-33 Sekretær i Sjøfarts- og fiskerikomiteen
Sekretær i 1932-1933.

1934-36 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Kom som forsterkning i 1934, ved behandling av beskyttelse ydet norsk produkjson.

Medlem i Vei- og jernbanekomiteen
1937-45 Medlem i Finans- og tollkomiteen (av 1931)
Kom som forsterkning i 1937-1940, ved behandling av beskyttelse av norsk produksjon.

Medlem i Vei- og jernbanekomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1928-30 Medlem i Den store budsjettkomiteen
1931-33 Medlem i Valgkomiteen
1934-36 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Erstattet av Nersten.

Medlem i Fullmaktskomiteen
Medlem i Valgkomiteen
Medlem i Om forretningsordenen
1937-45 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Medlem i Fullmaktskomiteen

Personalia:

Født 19.10.1878, Time, Jæren.
Sønn av gårdbruker Martin Nilsen Kverneland (1845-1934) og Johanne Bryne (1852-1935).

Utdanning og yrke:

Studerte - Med stipendium, småbruksdrift i Danmark og Sverige
Eksamen - Amtsskolen i Jæren og Dalane (1896)
Elev - Landbruksskolen på Tveit i Ryfylke (1896-1898)
Elev - Norges landbrukshøyskole, jordbruksavdelingen (1899-1901)
Elev - Norges landbrukshøyskole, hagebruksavd. (1902)

Lærer - Jønsberg landbruksskole (1902-1911)
Annenlærer - Jærens vinterlandbruksskole (1911-1918)
Gårdbruker - Kverneland i Time, Jæren (fra 1911) (overtok farsgården)
Bestyrer - Jærens vinterlandbruksskole (1919-1942)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1916-19 medlem Time herredsstyre
1919-22 ordfører Time herredsstyre
1924- medlem Time herredsstyre
1922-1924 ordfører Time herredsstyre

Offentlige verv:

Innehatt - De fleste kommunale verv, Time
Medlem - Vinmonopolets råd
Medlem - Vinmonopolets revisjonskomite
Medlem - Potetkomiteen av 1935
Medlem - Styret Rogalands landbruksselskap (1918-1922)
Medlem - Fylkesskolestyret, Rogaland (1920-1922)
Formann - Styret Rogalands landbruksselskap (1923-1934)
Medlem - Hypotekbankens bankråd (fra 1930)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Styret Norske Melkeprodusenters Landsforening

Andre administrative verv:

Formann - Jærens Potetmelfabrikker
Formann - Rogalands Meierilag (1918-1924)

Diverse:

Slektskap: Han er svoger av nedennevnte O. Norheim.