Biografier

Jacob Maurice Ørbæk


Født: 11.11.1869
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1928-30 3. representant Aust-Agder fylke Konsul Høyre
1931-33 3. representant Aust-Agder fylke Konsul Høyre
1934-36 3. representant Aust-Agder fylke Konsul Høyre
1937-45 3. representant Aust-Agder fylke Konsul Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1928-30 Medlem i Militærkomiteen
1931-33 Medlem i Militærkomiteen
1934-36 Medlem i Militærkomiteen
Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Kom som forsterkning i 1935, ved behandling av forbud mot utførsel av våpen m.v. til Bolivia og Paraguay.

1937-45 Nestformann i Militærkomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1931-33 Medlem i Valgkomiteen
1934-36 Medlem i Valgkomiteen
1937-45 Medlem i Valgkomiteen

Personalia:

Født 11.11.1869, Halden.
Sønn av kirketjener Hans Jørgensen (1823-1904) og Bolette Marie Børresen (1824-1894).

Utdanning og yrke:

Elev - Hamar seminarium (1886-1888)

Ansatt - Bank (1884-1886)
Lærer - Halden (1888-1891)
Lærer - Tvedestrand (1891-1893)
Organist og sangleder - Tvedestrand (1892-1898)
Kontorsjef - Firmaet C. Wroldsen (skipsrederi og trelastforretning) Tvedestrand (1894-1917)
Direktør - Sparebanken, Tvedestrand (1909-1919)
Disponent - A/S Trælast i Tvedestrand (fra 1918)
Disponent - Visedalens Timberlag, Risør (1919-1925)
Redaktør - "AustAgder Blad" i Risør (1924-1926)
Fransk konsularagent - For Risør (fra 1926)
Banksjef - Søndeled Sparebank (1938-1945)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1901-04 medlem Tvedestrand bystyre
1904-07 medlem Tvedestrand bystyre
1907-10 medlem Tvedestrand bystyre
1910-13 ordfører Tvedestrand bystyre
1913-16 ordfører Tvedestrand bystyre
1916-19 medlem Tvedestrand formannskap
1925-28 medlem Søndeled herredsstyre
1928-31 medlem Søndeled herredsstyre

Offentlige verv:

Formann - Tvedestrand skolestyre
Formann - Tvedestrand fattigstyre
Formann - Tvedestrand lignings- og overligningsnemnd
Formann - Middelskolens forstanderskap, Tvedestrand
Branndirektør - Tvedestrand
Medlem - Søndeled forliksråd
Medlem - Sørlandsbanens felleskomite (1910-1919)

Verv i partier:

Formann - Tvedestrands høyreorganisasjon
Formann - Høyreforeningen i Søndeled
Nestformann - Høires styre i Aust-Agder
Medlem - Høires styre i Aust-Agder (1928-1945)

Verv i organisasjoner:

Dirigent - Risør mannskor (i 5 år)
Formann - Handelsforeningen (1899-1901)
Formann - Handelsforeningen (1909-1911)
Formann - Aust-Agder distriktslag for idrett (1924-1926)

Andre administrative verv:

Formann - Kontrollkomiteen sparebanken, Tvedestrand (i 3 år)
Ordfører - Sparebankens forstanderskap, Tvedestrand (i 2 år)
Medlem - Sparebankens forstanderskap, Søndeled (i 3 år)
Formann - Sparebankens kontrollkomite, Søndeled (i 13 år)
Medlem - Sparebankens forstanderskap, Tvedestrand (1898-1919)
Formann - Styret sparebanken, Søndeled (1939-1945)