Biografier

Nils Andreas Steen


Født: 26.09.1887
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1925-27 4. representant Buskerud fylke Fabrikkarbeider Arbeiderpartiet
1928-30 3. representant Buskerud fylke Fabrikkarbeider Arbeiderpartiet
1931-33 3. representant Buskerud fylke Fabrikkarbeider Arbeiderpartiet
1934-36 2. representant Buskerud fylke Fabrikkarbeider Arbeiderpartiet
1937-45 1. representant Buskerud fylke Fabrikkarbeider Arbeiderpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Post- og telegrafkomiteen
1928-30 Medlem i Sosialkomiteen
1931-33 Medlem i Sosialkomiteen
1934-36 Medlem i Sosialkomiteen
1937-45 Formann i Sosialkomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1928-30 Medlem i Valgkomiteen
Trådte inn for Hornsrud 28.01.1928.

1931-33 Medlem i Valgkomiteen
1937-45 Medlem i Valgkomiteen

Personalia:

Født 26.09.1887, Oslo.
Sønn av fyrmester Oluf Steen (1860-1918) og Marie Mathilde Mikkelsen (1862-).

Utdanning og yrke:

Navigasjonseksamen - Drammen i (1914)

Volontør - Den Norske Galosje- og Cirummivarefabriks kontor i Mjøndalen
Sjømann (i 6 år)
1ste styrmann (i 3 år)
Massekoker - Krogstad Cellulosefabrik i Mjøndalen i Nedre Eiker (til 1924)
Sjømann (fra 1902)
Anleggs- og farmarbeider og tømmerhogger - Amerika (1903-1906) (gjennomstreifet Amerika fra øst- til vestkysten)
Underoffiser - Marinen under nøytralitetsvernet (1915-1916)
Bestyrer - Norges Banks avdeling i Drammen (fra 1938)
Leder - Statens Flyktnings- og Fangedirektorats distriktskontor for Buskerud (fra 1945)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1919-22 medlem Nedre Eiker herredsstyre
1922-25 medlem Nedre Eiker herredsstyre
1928-31 medlem Nedre Eiker herredsstyre
1931-34 medlem Nedre Eiker herredsstyre
1934-37 medlem Nedre Eiker herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Nedre Eiker skolestyre
Medlem - Nedre Eiker ligningsråd
Medlem - Hypotekbankens takstnemnd
Medlem - Arbeidsnemnda Småbruk- og Boligbanken
Formann - Styret stedets kinematograf
Medlem - Arbeidsfredskommisjonen av 1933
Formann - Utvalget om arbeidstiden på skip m. m. av 1937
M. fl. - Kommunale og offentlige verv
Varamann - Norges Banks avdeling i Drammen (fra 1936)
Medlem - Kontrollkomiteen Norges Kommunalbank (fra 1936)

Verv i partier:

Medlem - Arbeiderpartiets landsstyre (1923-1927)

Verv i organisasjoner:

Formann - Krokstadelvens kooperative Handelslag

Andre administrative verv:

Medlem - Sparebankens forstanderskap, Nedre Eiker
Formann - Folkets Hus

Diverse:

Torpedert Ombord i "Majorka" av Drammen (1917-)