Biografier

Mikal Schjelderup Pedersen Laberg


Født: 05.07.1886
Død: 18.08.1946
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1925-27 1. suppleant Troms fylke Fisker Høyre
1931-33 2. representant Troms fylke Fisker Høyre
1934-36 5. representant Troms fylke Fisker Høyre
1937-45 5. representant Troms fylke Fisker Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1925-27 Varamedlem i Post- og telegrafkomiteen
Møtte for Giæver 11.01.-07.02.1925 og fra 21.04 og ut perioden 1925-1927.

1931-33 Medlem i Helsekomiteen
1934-36 Medlem i Sjøfarts- og fiskerikomiteen
1937-45 Medlem i Sjøfarts- og fiskerikomiteen

Personalia:

Født 05.07.1886, Gratangen.
Sønn av fisker Peder Mikkelsen Laberg (1854-1914) og Nikoline Sofie Markusen (1857-1925).

Utdanning og yrke:

Deltok - De alminnelige fiskerier (fra 14-års alderen)
Notbas - Sildefiske på kysten fra den finske grense til Jæren (1911)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1925-1925 medlem Ibestad herredsstyre (men da Gratangen 1926 ble utskilt som eget herred, gikk han over til Gratangen herredsstyre)
Fra 1926 medlem Gratangen herredsstyre
1926- varaordfører Gratangen herredsstyre
1928-1930 varaordfører Gratangen herredsstyre
1934-37 medlem Ibestad herredsstyre
1937-45 medlem Ibestad herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Verjerådet, Gratangen
Medlem - Helserådet, Gratangen
Medlem - Skogutvalget, Gratangen
Viseformann - Forliksrådet, Gratangen
Medlem - Råfiskekomiteen av 1937
Varamann - Hypotekbankens avdeling i Tromsø (fra 1938)

Andre administrative verv:

Formann - Forstanderskapet Gratangen Sparebank