Biografier

Hans Kristian Sørensen Kaldager


Født: 21.10.1864
Død: 07.12.1944
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1910-12 1. representant 1. Skoger Gaardbruker Høyre
1925-27 1. representant Vestfold fylke Gårdbruker Høyre
1928-30 1. representant Vestfold fylke Gårdbruker Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1910-12 Medlem i Toldkomiteen
1925-27 Medlem i Toldkomiteen
1928-30 Medlem i Toldkomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1925-27 Medlem i Valgkomiteen
1928-30 Medlem i Valgkomiteen

Personalia:

Født 21.10.1864, Kaldager i Våle, Vestfold.
Sønn av gårdbruker Søren Halvorsen Kaldager (1820-1900) og Anne Sofie Kurstad (1831-1904).

Utdanning og yrke:

Elev - Jarlsberg og Larviks amtsskole (to vintre)

Gårdbruker - Kaldager i Våle, Vestfold (fra 1891) (overtok farsgården)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 medlem Våle herredsstyre
1901-04 medlem Våle herredsstyre
1904-07 medlem Våle herredsstyre
1907-10 ordfører Våle herredsstyre
1910-13 ordfører Våle herredsstyre
1913-16 ordfører Våle herredsstyre
1916-19 ordfører Våle herredsstyre
1919-22 ordfører Våle herredsstyre
1922-25 ordfører Våle herredsstyre
1925-28 medlem Våle herredsstyre
1928-31 ordfører Våle herredsstyre
1931-34 medlem Våle herredsstyre

Fylkespolitisk aktivitet:

Ukjent periode: medlem fylkesutvalget, Vestfold.
Ukjent periode: oppmann amtstinget, Jarlsberg og Larvik.
Ukjent periode: formann fylkestinget, Vestfold.

Offentlige verv:

Innehatt - Omtrent alle tillitsverv i kommunen, Våle
Formann - Skolestyre, Våle
Formann - Lignings- og overligningsnemnd, Våle
Overformynder - Våle
Meget benyttet - Skjønns- og domsmann
Medlem - Fylkesskolestyre, Vestfold
Medlem - Vestfolds elektrisitetskomite
Medlem - Byggekomiteene for fylkessykehuset og Lierasylet
Medlem - Lierasylets økonomiske nemnd
Medlem - Tilsynskommisjonen Vestfoldbanen (1922-1934)
Medlem - Riksretten (1926-1927)
Varamann - Kornrådet (1929-1934)

Andre administrative verv:

Formann - Sparebankens direksjon, Våle (i 11 år)
Medlem - Sparebankens direksjon, Våle (fra 1895)