Biografier

Alfons Johan Johansen


Født: 03.01.1891
Død: 23.01.1941
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1928-30 5. representant Troms fylke Redaktør Arbeiderpartiet
1934-36 4. representant Troms fylke Redaktør Arbeiderpartiet
1937-45 3. representant Troms fylke Redaktør Arbeiderpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1928-30 Medlem i Militærkomiteen
1934-36 Medlem i Militærkomiteen
1937-45 Medlem i Skog- og vassdragskomiteen
Gikk ut for Breivoll i 1945.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1934-36 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
1937-45 Medlem i Fullmaktskomiteen
Døde 23.01.1941, Ingebrigtsen trådte inn i hans sted i 1945.

Personalia:

Født 03.01.1891, Ness i Lødingen.
Sønn av fisker Peder Martin Johansen (1864-1931) og Anne Erikke Arntsen (1869-1933).

Utdanning og yrke:

Utdannet - Maskinist

Arbeidet - Harstad mek. Verksted
Skipsmaskinist (i 2 år)
Arbeidet - Verkstedet i Harstad (til 1923)
Redaktør og forretningsfører - Bladet "Folkeviljen" i Harstad (fra 1923)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Fra 1922 medlem Trondenes herredsstyre
Fra 1925 medlem Trondenes formannskap
1926- varaordfører Sandtorg herredsstyre (da Trondenes herred ble delt fra 1. juli 1926)
1934-37 ordfører Sandtorg herredsstyre

Fylkespolitisk aktivitet:

Ukjent periode: medlem fylkesutvalget, Troms.

Offentlige verv:

Medlem - Harstad havnestyre
Medlem - Styret Harstad og Troms fylkessykehus
M. fl. - Kommunale verv
Medlem - Boligplankomiteen av 1939
Formann - Direksjonen Trondenes Kraftverk (fra 1935)
Medlem - Styret Hypotekbanken og Småbruk- og Boligbankens avdelingskontor i Tromsø (fra 1938)(fra 1. juli 1938)
Formann - Styret Hypotekbanken og Småbruk- og Boligbankens avdelingskontor i Tromsø (fra 1938)(fra 1. juli 1938)

Verv i partier:

Aktiv - faglige og politiske arbeiderbevegelse
Formann - Trondenes kretsparti av D. N. A.
M. fl. - andre tillitsverv innen partiet