Biografier

Olaf Josefson Bjørgum


Født: 24.08.1861
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1922-24 4. representant Hordaland fylke Gårdbruker Senterpartiet
1925-27 4. representant Hordaland fylke Gårdbruker Senterpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1922-24 Medlem i Universitets- og fagskolekomiteen
1925-27 Medlem i Universitets- og fagskolekomiteen

Personalia:

Født 24.08.1861, Bjørgum i Voss.
Sønn av gardbrukar Josef Tolleivson Bjørge (1817-1876) og Brita Larsdotter (1819-1907).

Utdanning og yrke:

Elev - Utne amtsskule (1879-1880)
Student - Sogndals folkehøgskule (1880-1881)
Student - Hambros skule, Bergen (1882-1883)
Landbruksstipend - Verdensutstellinga i Paris (1900)

Medarbeidar - "Bondebladet"
Gardbrukar - ???? (fra 1884) (overtok farsgården)
Direktør - Voss Veksel- og Landmandsbank (1899-1910)
Medstifter - "Bondebladet" (1914)
Direktør - Voss Sparebank (1920-1942)
Medstifter - Vestlandske Salslag, Bergen (1920)
Administrator - Hypotekbanken, Bergen (1933-1938)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1898-1901 ordfører Voss herredsstyre
1901-04 ordfører Voss herredsstyre
1904-07 ordfører Voss herredsstyre
1907-10 medlem Voss herredsstyre
1910-13 varaordfører Voss herredsstyre
1913-16 varaordfører Voss herredsstyre
1916-19 varaordfører Voss herredsstyre
1919-22 varaordfører Voss herredsstyre
1922-25 medlem Voss herredsstyre
1925-28 medlem Voss herredsstyre
1928-31 medlem Voss herredsstyre
1931-34 medlem Voss herredsstyre
1934-37 medlem Voss herredsstyre
1890-1898 medlem Voss herredsstyre
1894-1898 ordfører Voss herredsstyre

Offentlige verv:

Forlikskommissær - Voss
Overformyndarrevisor - Voss
Medlem - Forstandarskapet for Voss kommunale millomskule
Formann - Voss kommunale millomskule
Medlem - Kornkommisjonen av 1919
Medlem - Den depart. arbeidsløysenemnd av 1930
Valgmann - (1894-1903)(alle valg mellom 1894-1903)
Medlem - Styret for Hordaland landbruksskule, Stend (1899-1936)
Medlem - Forstandarskapet for Voss off. landsgymnas (1915-1942)
Medlem - Styret for Hordalands Landbruksselskap (1920)
Varamann - Statsbanene, hovudstyret (1928-1930)
Formann - Hordalands Landbruksselskap (1930-1945)

Verv i partier:

Medlem - det politiske utvalet åt Bondepartiet (1921-1922)
Medlem - Bondepartiet, landsstyret (1921-1928)

Verv i organisasjoner:

Medlem - Styret for Vestlandske Salslag, Bergen
Representant - Selskapet for Norges Vel
Medlem - Norges Bondelag, landsstyret (1910-1924)