Biografier

August Thorvald Svendsen


Født: 19.06.1879
Død: 28.03.1936
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1931-33 6. representant Østfold fylke Småbruker Arbeiderpartiet
1934-36 5. representant Østfold fylke Småbruker Arbeiderpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1931-33 Medlem i Administrasjonskomiteen
Kom som forsterkning i 1933, ved behandling av lov om avtale med folkeskolelærerne om lønnsreduksjon

Medlem i Kirke- og skolekomiteen
1934-36 Medlem i Kirke- og skolekomiteen
Døde i mars 1936, E. Andersen trådte inn i hans sted.

Personalia:

Født 19.06.1879, Rakkestad.
Sønn av smed, øymark Sverre Olsen (1837-) og Inger Johanne Kristiansdatter (1844-).

Utdanning og yrke:

Tjente - Øverland i Bærum og Skaugum i Asker
Gårdsarbeider - Brukseier Haneborg i Øymark (1893-1898)
Arbeidet - Ørje bruk (1900-1914)
Husmann - Husmannsplass under Huseby i Eidsberg (1915-1924)
Forpakter - Småbruket Tulkerud i Herland, Eidsberg (1924-1931)
Gårdbruker - Østbybråten i Herland (1931-1936) (Tsd)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1907-10 medlem Øymark herredsstyre
1910-13 medlem Øymark herredsstyre
1925-28 medlem Eidsberg herredsstyre
Fra 1931 medlem Eidsberg formannskap

Offentlige verv:

Medlem - Øymark skolestyre
Medlem - Kretssykekassens styre, Øymark
Medlem - Kretssykekassens styre, Eidsberg

Verv i partier:

Medstifter - Øymark arbeiderparti

Verv i organisasjoner:

Medstifter - Sliperiarbeidernes fagforening, Ørje
Medstifter - Nedre Eidsberg arbeider- og småbrukerforening
Formann - Nedre Eidsberg arbeider- og småbrukerforening
Medstifter - Herland skog- og landarbeiderforening (1929)
Formann - Herland skog- og landarbeiderforening (fra 1929)

Diverse:

Slektskap: Etterfølgende Hartvig Svendsen er hans sønn.