Biografier

Thorleif Høilund


Født: 16.05.1891
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1928-30 4. representant Akershus fylke Jernarbeider Arbeiderpartiet
1931-33 6. representant Akershus fylke Jernarbeider Arbeiderpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1928-30 Medlem i Toldkomiteen
1931-33 Medlem i Helsekomiteen

Personalia:

Født 16.05.1891, Oslo.
Sønn av blikkenslagermester Anders Pedersen (1851-1923) og Antonie Høilund (1854-1937).

Utdanning og yrke:

Elev - Komm. middelskole i Oslo (3-årig)
Elev - Den tekniske aftenskole i Oslo
Deltok - Statens teknologiske institutts dagkursus for smeder og mekanikere (1936)

Arbeidet - Chr. Wisbech A.s, kranavdelingen
Verkseier - Mekanisk verksted og smie i Oslo under firma Sandberg & Høilund
Sekretær - Lilleaker Jern & Metallforening
Revisor - De samvirkende arbeiderforeninger, Lilleaker
Sjømann (1906-1908)
Arbeidet - Thunes mek. Verksted, kjelavdelingen (1909-1919)
Arbeidet - Forskjellige andre verksteder i Oslo (fra 1919)
Mekanikerlærer - Bærums komm. arbeidskurser for ungdom (1932-1933) (vintrene 1932 og 1933)
Forretningsfører - Arbeiderpartiets lokalorgan "Bærum-politikken" (1932-1933)
Smed og mekanikerlærer - Falstad skolehjem, Ekne, Skogn, (1934-1939) (fra 1. jan. 1934 til 31. mars 1939)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1922-25 medlem Bærum herredsstyre
1925-28 medlem Bærum herredsstyre
1928-31 medlem Bærum herredsstyre
1931-1933 medlem Bærum herredsstyre

Offentlige verv:

Nestformann - Kontrollkomiteen for Bærums regnskaper
Medlem - Det stedlige fabrikktilsyn, Bærum
Medlem - Ligningsnemnd, Bærum

Verv i partier:

Medlem - Bærums arbeiderpartis styre (fra 1921) (1921--1)
Formann - Nedre Stabekk og Lysaker krets av Bærums arbeiderparti (1922)
Medlem - forretningsutvalget for Akershus fylkes arbeiderparti (fra 1922) (1922--1)

Verv i organisasjoner:

Formann - Lilleaker Jern & Metallforening (1919-1920)
Medstifter - Skolehjemsfunksjonærenes landslag (1936)

Diverse:

Okkupasjonen: Under okkupasjonen ble han arrestert 2. okt. 1943 og satt på Grini fra 2. nov. 1943 til 8. mai 1945.