Biografier

Torjus Larsen Gard


Født: 05.08.1871
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1916-18 1. representant 4. Karmsund Gaardbruker Venstre
1922-24 4. representant Rogaland fylke Gårdbruker Venstre
1928-30 1. suppleant Rogaland fylke Gårdbruker Venstre
1931-33 1. suppleant Rogaland fylke Gårdbruker Venstre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1916-18 Medlem i Komiteen etter grunnlovens § 75, litr. f. og g. (Hemmelige protokoller.)
Medlem i Protokollkomiteen
Erstattet av Hovda 03.07-20.07.1917.

1922-24 Medlem i Justiskomiteen (av 1919)
Kom som forsterkning i 1924, ved behandling av toll-lovgivningen.

Nestformann i Toldkomiteen
1928-30 Medlem i Lønningskomiteen
Trådte inn for Værland 15.02.1928.

1931-33 Sekretær i Administrasjonskomiteen
Sekretær i 1931. Gikk ut for Værland 12.05.1931.

Personalia:

Født 05.08.1871, Sand i Ryfylke.
Sønn av gårdbruker og tømmermann Lars Nilsen Gard (1841-1935) og Britha Torjusdatter Tengesdal (1847-1879).

Utdanning og yrke:

Studiereiser - To ganger med off. stipendium i Danmark og Sverige for å studere landbruk og meieribruk
Elev - Ryfylke amtsskole (1884-1885)
Elev - Stavanger amts landbruksskole (1890-1892)
Elev - Statens meieriskole, Hegra (1894-1895)

Meieribestyrer - Selbu og Bergen (1896-1900)
Gårdbruker - Gard i Skåre (1900) (overtok farsgården)
Herredskasserer - Skåre (1904-1908)
Direktør - Torvastad og Skåre Sparebank (1907-1922)
Bestyrer - Norges Banks avdeling, Haugesund (1924-1943)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1907-10 medlem Skåre herredsstyre
1910-13 medlem Skåre herredsstyre
Fra 1916 medlem Skåre formannskap
1916-19 ordfører Skåre herredsstyre
1931-34 ordfører Skåre herredsstyre
1934-37 ordfører Skåre herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Kraftforkomiteen av 1917
Medlem - Styret Rogalands landbruksselskap
Formann - Restaureringsnemnda for Skåre kirke
Formann - Bygdeboksnemnda for Skåre
Medlem - Banklovkomiteen (1920)
Medlem - Representantskapet for Norges Brannkasse (1931-1941)
Medlem - Styret Karmsund Kraftlag (fra 1932)
Formann - Styret Norges Banks avdeling, Haugesund (fra 1933)
Varaformann - Representantskapet for Karmsund Kraftlag (1938-1946)

Verv i organisasjoner:

Formann - Skåres bondelag
Formann - Bergens Meieriforening
Medlem - Norsk Landmandsforbunds landsstyre (1907-1917)

Andre administrative verv:

Medlem - Styret Haugesunds Meieri
Formann - Haugesunds Meieri