Biografier

Torkell Vinje


Født: 21.10.1879
Død: 02.05.1955
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1925-27 1. suppleant Rogaland fylke Lensmann i Skudenes; Utskiftningsassistent Høyre
1931-33 4. representant Rogaland fylke Lensmann i Skudenes; Utskiftningsassistent Høyre
1934-36 4. representant Rogaland fylke Lensmann i Skudenes; Utskiftningsassistent Høyre
1937-45 2. representant Rogaland fylke Lensmann i Skudenes; Utskiftningsassistent Høyre
1945-49 5. representant Rogaland fylke Lensmann i Skudenes; Utskiftningsassistent Høyre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1925-27 Varamedlem i Landbrukskomiteen
Møtte for Gimre 21.06.-08.07.1926.

1931-33 Medlem i Sjøfarts- og fiskerikomiteen
1934-36 Sekretær i Sjøfarts- og fiskerikomiteen
Erstattet av Espedal 11.05.-16.05.1936.

1937-45 Sekretær i Sjøfarts- og fiskerikomiteen
Medlem i Utenriks- og konstitusjonskomiteen
Kom som forsterkning i 1938, ved behandling av avtalen om maskevidden i fiskenøter m.v.

Spesialkomiteer
Periode Komite
1931-33 Medlem i Valgkomiteen
1934-36 Medlem i Valgkomiteen
1937-45 Medlem i Den forberedende fullmaktskomite
Erstattet av J. Solberg i perioder.

Medlem i Fullmaktskomiteen
Trådte inn for Undrum i 1945.

Medlem i Valgkomiteen

Medlemskap i delegasjoner:

Utsending - Den nordiske interparl. kongress i Reykjavik, 1947.

Personalia:

Født 21.10.1879, Utne, Hardanger.
Sønn av lensmann, senere statsråd og tollkasserer Aasmund Halvorsen Vinje (1851-1917) og Borghild Sophie Fostvedt (1853-1908).

Utdanning og yrke:

Middelskoleeksamen

Utskiftningsassistent
Magistrat - Skudeneshavn
Ansatt - Lensmannskontoret Skudenes (hos sin far) (1899-1905)
Lensmann - Skudenes (1905-1942) (etterfulgte faren i 1905, etter å ha vært kst. i stillingen under farens fravær på Stortinget og i regjeringen. Avskjediget 25. juli 1942)
Bestyrer - Norges Banks avdeling i Haugesund (1933-1942) (avskjediget i mai 1942)
Lensmann - Skudenes (fra 1945) (10. mai 1945)
Bestyrer - Norges Banks avdeling i Haugesund (fra 1945) (10. mai 1945)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1925-28 medlem Skudenes herredsstyre
1928-31 medlem Skudenes herredsstyre
1931-34 medlem Skudenes herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Arbeidsnemnda Karmøybanen
Medlem - Det depart. sildelovutvalg av 1934
Medlem - Komiteen om avgift på fiskevarer av 1935
Ordfører - Representantskapet Haugesundshalvøens og Karmøy Kraftselskap (senere Karmsund Kraftlag) (1932-1941)(fra 1. mars 1932 til 1941)

Verv i partier:

Medlem - Høires Centralstyre (fra 1934) (1934--1)

Andre administrative verv:

Formann - Direksjonen Skudenes og Aakra Sparebank

Diverse:

Okkupasjonen: Utvist Rogaland fylke i 1943 av det tyske sikkerhetspoliti og oppholdt seg i Hordaland.