Biografier

Kolbjørn Varmann


Født: 23.12.1904
Død: 13.08.1980
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1949-53 6. representant Nordland fylke Lærer og stifter av Tysfjord høgre skole med realskole og gymnas; Løytnant og områdesjef i Heimevernet; Sogneprest i Tysfjord Arbeiderpartiet
1953-57 7. representant Nordland fylke Lærer og stifter av Tysfjord høgre skole med realskole og gymnas; Løytnant og områdesjef i Heimevernet; Prost i Nordre Salten prosti; Sogneprest i Tysfjord Arbeiderpartiet
1957-61 1. representant Nordland fylke Løytnant og områdesjef i Heimevernet; Prost i Nordre Salten prosti; Sogneprest i Tysfjord Arbeiderpartiet
1961-65 1. representant Nordland fylke Fylkesmann i Finnmark; Prost i Nordre Salten prosti; Sogneprest i Tysfjord Arbeiderpartiet
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Samferdselsdepartementet 22.01.1955 - 22.04.1960