Biografier

Oscar Torp


Født: 08.06.1893
Død: 01.05.1958
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1937-45 1. representant Oslo Forretningsfører Arbeiderpartiet
1945-49 3. representant Oslo Fylkesmann i Vestfold Arbeiderpartiet
1949-53 1. representant Holmestrand, Horten, Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Stavern Fylkesmann i Vestfold Arbeiderpartiet
1953-57 1. representant Vestfold fylke Fylkesmann i Vestfold Arbeiderpartiet
1957-61 1. representant Vestfold fylke Fylkesmann i Vestfold Arbeiderpartiet
Lederskap i stortingsgrupper
Periode Embete Parti
1948 Parlamentarisk leder Arbeiderpartiet
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Konstituert statsråd Forsvarsdepartementet 20.12.1935 - 14.08.1936
Statsråd Sosialdepartementet 13.11.1936 - 30.06.1939
Statsråd Finans- og tolldepartementet 01.07.1939 - 27.11.1941
Statsråd Forsvarsdepartementet 28.11.1941 - 01.02.1942
Statsråd Finans- og tolldepartementet 02.02.1942 - 19.03.1942
Statsråd Forsvarsdepartementet 20.03.1942 - 24.06.1945
Fungerende statsminister Statsministerens kontor 14.05.1945 - 30.05.1945
Fungerende utenriksminister Utenriksdepartementet 14.05.1945 - 30.05.1945
Statsråd Forsvarsdepartementet 25.06.1945 - 04.11.1945
Statsråd Forsynings- og gjenreisningsdepartementet 05.11.1945 - 05.01.1948
Statsminister Statsministerens kontor 19.11.1951 - 21.01.1955
Statsråd Handelsdepartementet 03.06.1954 - 14.06.1954

Personalia:

Født 08.06.1893, Hafslund i Skjeberg.
Sønn av arbeidsformann Anton Fredrik Torp (1865-1907) og Anne Bolette Andreassen Gade (1867-1932).

Utdanning og yrke:

Utdannet - Mekaniker og elektriker
Elev - Sarpsborg tekniske aftenskole
Elev - Bokholderi- og språkkurser
Smedlærling (fra 1907)

Montør - Sarpsborg komm. elektrisitetsverk (fra 1914)
Fylkesmann - Vestfold (fra 1948) (fra 11. juni 1948)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1919-22 medlem Sarpsborg formannskap
1934-1935 ordfører Oslo bystyre
Ukjent periode medlem Oslo bystyre
Ukjent periode medlem Oslo formannskap

Offentlige verv:

Formann - Styrene Oslo sporveier og Bærumsbanen
Medlem - Felleskomiteen forstadsbanene
Medlem - Idrettskomiteen av 1935
Varamann - Norges Kommunalbanks styre (fra 1935)
Formann - Handelsdelegasjonen til Moskva nov. (1946)
Medlem - Hovedstyret statsbanene (fra 1948)
Utsending - De nordiske møter i København og Oslo jan. (1949)

Verv i partier:

Medlem - Arbeiderpartiets landsstyre (fra 1918) (1918--1)
Formann - Sarpsborg arbeiderparti (1918-1923)
Medstifter - Østfold fylkes arbeiderparti (1920)
Formann - styret Østfold fylkes arbeiderparti (1920-1923)
Deltok - Kominterns kongress (1922)(han har utført en omfattende agitasjons- og organisasjonsvirksomhet i sitt parti og representert det ved flere kongresser og konferanser i utlandet)
Formann - det norske Arbeiderparti (1923-1945)

Verv i organisasjoner:

Ordfører - Foreningen Nordens råd
Formann - Elektrikerforbundet (1919-1923)

Andre administrative verv:

Medstifter - "Østfold Arbeiderblad" (1921)
Formann - Styret "Østfold Arbeiderblad" (1921-1923)

Diverse:

Okkupasjonen: Under okkupasjonen fulgte han 7. juni 1940 med regjeringen til London, var midlertidig forsvarsminister under Ljungbergs fravær fra 28.-nov. 1941 og ble fra 20. mars 1942 sjef for Forsvarsdepartementet.
Ledsaget Utenriksministeren til Washington febr. (1949-)