Biografier

Helge Rognlien


Født: 14.01.1920
Død: 15.07.2001
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Kommunal- og arbeidsdepartementet 29.08.1970 - 16.03.1971