Biografier

Rolf Presthus


Født: 29.07.1936
Død: 01.01.1988
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1961-65 2. suppleant Akershus fylke Advokatfullmektig hos høyesterettsadvokat Ole Borge, Oslo; Dommerfullmektig ved Indre Follo sorenskriverembete, Ski; Sekretær, senere konsulent ved Prisdirektoratets juridiske kontor Høyre
1965-69 1. suppleant Akershus fylke Advokat med egen forretning, Ski; Advokatfullmektig hos høyesterettsadvokat Ole Borge, Oslo; Dommerfullmektig ved Indre Follo sorenskriverembete, Ski Høyre
1969-73 6. representant Akershus fylke Advokat med egen forretning, Ski Høyre
1973-77 5. representant Akershus fylke Advokat med egen forretning, Ski Høyre
1977-81 4. representant Akershus fylke Advokat med egen forretning, Ski Høyre
1981-85 3. representant Akershus fylke Advokat med egen forretning, Ski Høyre
1985-89 3. representant Akershus fylke Advokat med egen forretning, Ski Høyre
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Finans- og tolldepartementet 14.10.1981 - 07.06.1983
Statsråd Finans- og tolldepartementet 08.06.1983 - 24.04.1986
Statsråd Forsvarsdepartementet 25.04.1986 - 08.05.1986