Biografier

Lars Magnus Moen


Født: 29.11.1885
Død: 23.06.1964
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1925-27 1. suppleant Opland fylke Skredder Arbeiderpartiet
1928-30 5. representant Opland fylke Skredder Arbeiderpartiet
1931-33 4. representant Opland fylke Skredder Arbeiderpartiet
1934-36 3. representant Opland fylke Skreddermester Arbeiderpartiet
1937-45 3. representant Opland fylke Skreddermester Arbeiderpartiet
1945-49 1. representant Opland fylke Skreddermester Arbeiderpartiet
1949-53 1. representant Opland fylke Statsråd Arbeiderpartiet
1953-57 1. representant Oppland fylke Skreddermester Arbeiderpartiet

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1928-30 Sekretær i Kirke- og skolekomiteen
Sekretær 1929-1930.

1931-33 Sekretær i Kirke- og skolekomiteen
1934-36 Sekretær i Kirke- og skolekomiteen
1937-45 Nestformann i Kirke- og skolekomiteen
Spesialkomiteer
Periode Komite
1928-30 Medlem i Den store budsjettkomiteen
Trådte inn for Steinnes 28.01.1928.

1931-33 Medlem i Den store budsjettkomiteen
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Kirke- og undervisningsdepartementet 28.06.1948 - 18.11.1951
Statsråd Kirke- og undervisningsdepartementet 19.11.1951 - 08.12.1953

Personalia:

Født 29.11.1885, Rånåløkken, Lesjaskog.
Sønn av husmann Tore Moen (1859-1944) og Marie Dahle (1862-1904).

Utdanning og yrke:

Skreddarlære - Lesjaskog (fra 1899)

Skreddar - Lillehammer, i Elverum og Lesjaskog (til 1911)
Skreddar - Eiga forretning Dombås, Dovre (fra 1911)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
1919-1925 medlem Dovre herredsstyre
1922-25 medlem Dovre herredsstyre
Fra 1922 medlem Dovre formannskap
1928-31 medlem Dovre herredsstyre
1931-34 medlem Dovre herredsstyre
1934-37 medlem Dovre herredsstyre
1939-1941 medlem Dovre herredsstyre
1937-1938 varaordfører Dovre herredsstyre

Offentlige verv:

Medlem - Dovre verjeråd
Medlem - Dovre fjellstyre
Medlem - Styret Hjerleids husflitsskule
Medlem - Råspritkomiteen av 1934
Medlem - Lærarskulekt. av 1935
Formann - Skuleheimskt. av 1936
Formann - Skuleheimskt. av 1945
Medlem - Dovre skulestyre (fra 1921)
Formann - Dombås bygningsråd (fra 1929)
Medlem - Fylkesskulestyret (fra 1936)
Medlem - Statens edruelighetsråd (fra 1936)
Formann - Fylkesskulestyret (fra 1938)
Nestformann - Statens edruelighetsråd (fra 1938)
Varamann - Styret Norges Banks avd. i Lillehammer (fra 1945)

Verv i partier:

Medlem - styret Arbeiderpartiet i Dovre
Medlem - styret Gudbrandsdal arbeidarparti (fra 1924) (1924--1)
Formann - styret Gudbrandsdal arbeidarparti (fra 1932) (1932--1)

Verv i organisasjoner:

Utsending - 22.internasjonale kongress til å kjempa mot alkoholen i Helsingfors (1939)

Andre administrative verv:

Medlem - Forstandarskapet sparebanken, Dovre

Diverse:

Okkupasjonen: I des. 1941 vart han arrestera av Gestapo og sat nokre månader på Grini, vart so sendt til Tyskland i april 1942. Der sat han i Sachsenhausen til midt i mars 1945 og i Neuengamme ein månad, til dei norske og danske fangane vart samla for å bli send heim..