Biografier

Jesper Werdelin Simonsen


Født: 1966
Statssekretærsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statssekretær Miljøverndepartementet 27.10.1997 - 16.03.2000