Biografier

Kai Birger Knudsen


Født: 25.06.1903
Død: 03.03.1977
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1945-49 2. suppleant Notodden, Skien, Porsgrund, Brevik, Kragerø, Risør, Arendal, Grimstad Egen sakførerpraksis Notodden og Oslo; Konstituert sorenskriver i Tinn og Heddal; Kontorsjef hos Riksmeglingsmannen; Sekretær hos Statsministeren Arbeiderpartiet
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Konstituert statsråd Justis- og politidepartementet 18.10.1952 - 19.12.1952
Statsråd Justis- og politidepartementet 20.12.1952 - 14.06.1954
Statsråd Forsvarsdepartementet 15.06.1954 - 21.01.1955
Statssekretærsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statssekretær Statsministerens kontor 01.04.1948 - 18.11.1951
Statssekretær Statsministerens kontor 19.11.1951 - 17.10.1952
Statssekretær Statsministerens kontor 23.05.1955 - 30.12.1955