Biografier

Oddbjørn Karmhus Nordset


Født: 25.03.1946
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1981-85 4. suppleant Nord-Trøndelag fylke Senterpartiet
Statssekretærsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statssekretær Landbruksdepartementet 10.06.1983 - 03.10.1985