Biografier

Olav Benum


Født: 05.09.1897
Død: 27.06.1990
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1937-45 1. suppleant Nord-Trøndelag fylke Fylkesagronom; Fylkesagronom Venstre
1945-49 4. representant Nord-Trøndelag fylke Fylkesagronom Venstre
1949-53 5. representant Nord-Trøndelag fylke Fylkesagronom Venstre
1953-57 5. representant Nord-Trøndelag fylke Fylkesagronom Venstre
1957-61 5. representant Nord-Trøndelag fylke Fylkesagronom Venstre

Medlemskap i stortingskomiteer:

Fagkomiteer
Periode Komite
1937-45 Varamedlem i Landbrukskomiteen
Møtte for Trøite 30.03.-06.05.1937.

Personalia:

Født 05.09.1897, Beitstad.
Sønn av folkehøgskulestyrar Ludvig Benum (1866-) og Vilhelmine Elden (1867-).

Utdanning og yrke:

Elev - Namdals folkehøgskule (1914-1915)
Eksamen - Mære landbruksskule (1917)
Eksamen - Norges landbrukshøgskule, jordbruksavd. (1919)

Timelærar - Namdal folkehøgskule (til 1930)
Assistent - Hos fylkesagronomen i Nord-Trøndelag (1919-1920)
Gardsstyrar - Namdal folkehøgskule (1920-1930)
Kornoppkjøpar - Namdalen (1924-1929)
Gardsstyrar og assistent - Beiteforsøksgarden Apelsvoll (1930-1932)
Gardbrukar - Havik i Vemundvik (fra 1932) (overtok farsgården fra 1. mai 1932)
Kst. fylkesagronom - Indre Namdal (1941-1942)
Fylkesagronom - Indre Namdal (fra 1945)
Kommunalpolitisk aktivitet
Periode Embete Valgkrets
Fra 1934 medlem Vemundvik herredsstyre
1934-37 varaordfører Vemundvik herredsstyre
Fra 1937 ordfører Vemundvik herredsstyre
Fra 1945 ordfører Vemundvik herredsstyre

Offentlige verv:

Formann - Vemundvik jordstyre
Formann - Vemundvik fattigstyre
Formann - Vemundvik likningsnemnd
Medlem - Forsvarskommisjonen av 1946
Medlem - Jordbruksbank-komiteen av 1949
Medlem - Fylkesskulestyret
Formann - Styret husmorskulen i Namdal (fra 1938)
Formann - Nord-Trøndelag beiteutval (fra 1939)
Varamann - Bankrådet Hypotekbanken (fra 1945)
Medlem - Utval om den militære øvingstida (1947)

Verv i partier:

Medlem - styret Nord-Trøndelag venstrelag

Verv i organisasjoner:

Formann - Ungdomsidrotts- og skyttarsamskipnadene
Medlem - Styret ungdomsidrotts- og skyttarsamskipnadene
Medlem - Representantskapet Selsk. f. Norges Vel (fra 1940)
Medlem - Styret Namdal Skogselskap (fra 1941)
Medlem - Styret Norske Meieriers Salssentral (fra 1945)
Medlem - Styret Selsk. f. Norges Vel (fra 1946)

Andre administrative verv:

Medlem - Styret Namsos sparebank (fra 1943)

Diverse:

Okkupasjonen: Under krigen vart han arrestera i 1942 for sabotasje, men slapp straks ut og rømde 1944 til Sverige og var der representant for landbrukskontoret ved planleggjingskontoret under legasjonen i Stockholm frå 1. febr.-12. mai 1945.
Okkupasjonen: Representant for landbrukskontoret ved planleggjingskontoret under legasjonen i Stockholm.