Biografier

Johan August Sandels


Født: 31.08.1764
Død: 22.01.1831
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Stattholder 18.10.1818 - 10.04.1824
Stattholder 01.11.1824 - 25.11.1827