Biografier

Karl IV (XV)


Født: 03.05.1826
Død: 18.09.1872
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Visekonge 17.06.1856 - 21.06.1857