Biografier

Finn T. Isaksen


Født: 26.04.1924
Død: 29.09.1987
Stortingsaktivitet
Periode Rep. nr. Valgkrets Stilling Parti
1977-81 2. suppleant Akershus fylke Administrerende direktør i Norges Kjøtt- og Fleskesentral Senterpartiet
Statsrådsaktivitet
Embete Departement Virkeperiode
Statsråd Landbruksdepartementet 08.06.1983 - 03.10.1985